Avís legal i política de privacitat

El lloc web www.vecesam.es és propietat de: VECESAM SL, amb CIF B60218559, té el seu domicili fiscal a: Calle de la Industria, 8, Sant Martí Sarroca 08731

Si necessita realitzar qualsevol consulta pot dirigir-se a vecesam@vecesam.com o bé al nostre telèfon (+34) 938171750

PROTECCIÓ DE DADES

Quan l’usuari faciliti les seves dades de caràcter personal en qualsevol dels formularis del lloc www.vecesam.es autoritza a VECESAM SL al seu tractament per a la finalitat que s’indiqui.

Les dades facilitades per l’Usuari s’incorporaran en un arxiu automatitzat protegir amb les mesures de seguretat legalment establertes.

VECESAM SL no cedirà a tercers les dades de l’Usuari, llevat que aquest hagi donat el seu consentiment, garantint així la seva confidencialitat.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Exercim els oportuns controls d’informació d’acord amb el que disposa a la Directiva Europea de Protecció de Dades de la UE (UE 95/46/EC) i la normativa de desenvolupament establerta al Reglament General de Protecció de Dades (GDPR-EU General Data Protection Regulation).

No està obligat, per llei o per contracte amb nosaltres, a facilitar informació personal a través de la nostra web. Únicament, es requerirà quan sigui estrictament necessari per subministrar un servei sol·licitat per la seva part.

VECESAM SL garanteix al client que mantindrà absoluta confidencialitat sobre qualsevol informació, document o producte propietat del client que li sigui entregat en el desenvolupament de la relació comercial.

Formulari de contacte

A l’enviar-nos una petició a partir d’un formulari de contacte, la informació introduïda al formulari de sol·licitud, incloses les dades facilitades, seran emmagatzemades per processar la seva petició i poder contactar amb vostè per respondre a la seva consulta. En cap cas difondrem aquestes dades sense el seu consentiment.

DRETS DE L’USUARI.

1) Té dret a accedir a les seves dades personals

Té dret a què li confirmem si conservem qualsevol de les seves dades personals. Si encara són conservats, té dret a tenir una còpia d’elles i a ser informat sobre:

1.- Per què estem utilitzant les seves dades?

2.- Quines categories d’informació estem utilitzant?

3.- Amb qui hem compartit les seves dades?

4- Durant quant de temps tenim pensat conservar la seva informació?

Per mantenir la seguretat de les seves dades, haurem de verificar la seva identitat abans de facilitar-li una còpia de la informació que conservem.

La primera còpia que sol·liciti serà gratuïta. Si requereix més còpies, podríem facturar un càrrec administratiu per cobrir els nostres costos.

Té dret a corregir qualsevol dada incorrecta/incompleta de les seves dades personals.

Si ens ha sol·licitat una còpia de la seva informació personal, pot ser que adverteixi d’algun error o inexactitud o simplement que no es trobi completa. En aquest cas, pot contactar amb nosaltres i corregirem/inclourem la dada sol·licitada.

2) Té dret a donar-se de baixa

A vegades, no serà necessari que continuem conservant les seves dades personals:

1.- La informació no es necessita per més temps, per l’objectiu pel qual va ser emmagatzemada.

2.- Presenta la seva falta de consentiment per a la conservació de les dades i nosaltres no tenim cap raó legal per continuar utilitzant-la.

3.- No estàs d’acord que continuem utilitzant les seves dades personals i no tenim cap raó per mantenir-les.

4.- Hem utilitzat les seves dades il·legalment.

5.- Hem rebut notificació legal que ens obliga a eliminar les seves dades personals.

En aquestes situacions, tindrà dret a sol·licitar l’eliminació de les seves dades personals. Si creu que es troba en un d’aquests casos, si us plau, envia un email a vecesam@vecesam.com